Stich Simon Marius

Simon Marius

Matematik - lékař - astronom

1573 – 1624

Markraběcí dvorní astronom z Gunzenhausenu současně s Galileo Galileem objevil v lednu 1610 v Ansbachu čtyři velké měsíce Jupitera, ale publikoval své výsledky teprve v roce 1614 ve svém díle Mundus Iovialis, které tedy v roce 2014 oslavilo již 400 let.

Obvinění z plagiátorství ze strany Galilea natrvalo poškodilo jeho reputaci, ačkoliv se na začátku 20. století ukázalo, že Marius bádal zcela samostatně. V roce 2014 různé akce – hlavně ve Frankofonii – osvětlilo jeho vědecké úspěchy.

Tato internetová prezentace doprovázela jubilejní rok 2014 a propojila všechny elektronické zdroje, které jsou k dispozici, sekundární literaturu, přednášky a informace o Simonu Mariovi a – pokud možno – jej vhodně zviditelnila. Iniciátoři zvou veřejnost, aby použila tyto stránky jako ústřední mnohojazyčný portál o Simonu Mariovi a připadně se podílela na jeho rozšiřování.

Marius PrognosticonPrognosticon Astrologicum auf 1612, C3r