Stich Simon Marius

Simon Marius

Mathematiker – Arzt – Astronom

1573 – 1624

Mark Kaller