Stich Simon Marius

Simon Marius

matematikisto – kuracisto – astronomo

1573 – 1624

Im Publikum Freunde von Simon Marius

Foto: Christian Gottschall