Stich Simon Marius

Simon Marius

matematikisto – kuracisto – astronomo

1573 – 1624

Das Titelbild wird an die Wand geworfen

Foto: Christian Gottschall