Stich Simon Marius

Simon Marius

matematikisto – kuracisto – astronomo

1573 – 1624

Prof. Dr. Peter Fleischmann mit Pierre Leich

Foto: Mark Kaller