Stich Simon Marius

Simon Marius

Kirga – Likita – Aikin apolo

1573 – 1624

Thony Christie stellt Marius als Astrologen vor

Foto: Norman Schmidt