Stich Simon Marius

Simons Mariuss

Matemātiķis – ārsts – astronoms

1573 – 1624

Markgrāfa galma astronoms no Gunzenhauzenes 1610. gada janvārī Ansbahā, aptuveni vienlaicīgi ar Galileo Galileju, atklāja četrus lielākos Jupitera mēness, taču savus rezultātus publicēja tikai 1614. gadā izdevumā Mundus Iovialis, kas savukārt 2014. gadā svinēja 400. gadadienu.

Galilejam apsūdzot viņu plaģiātismā, Mariussa reputācija ilgstoši cieta, lai arī 20. gadsimta sākumā tika atklāts, ka Mariuss pētījumus veica patstāvīgi. 2014. gadā viņa zinātniskie sasniegumi tika izcelti dažādos pasākumos, galvenokārt Frankonijas reģionā.

Jubilejas gadā tika uzsākta šī interneta prezentācija, kura apkopo visus elektroniski pieejamos avotus, sekundāro literatūru, lekcijas un ziņas par Simonu Mariussu un padara tos – kad vien iespējams – ērti pieejamus. Iniciatori aicina lasītājus un citus interesentus izmantot un paplašināt šo vietni kā centrālo daudzvalodu portālu par Simona Mariussa darbu.

Marius PrognosticonPrognosticon Astrologicum auf 1612, C3r