Stich Simon Marius

Simons Mariuss

Matemātiķis – ārsts – astronoms

1573 – 1624

Atvainojamies, ka šī vietnes daļa ir pieejama tikai angļu un vācu valodā.Video zur Forschung von Simon Marius

Dr. Wolfgang R. Dick, Potsdam: Hans Philip Fuchs von Bimbach (1567–1626), Mäzen von Simon Marius (Abstract)