Stich Simon Marius

Симон Мариус

Математик – Эмч – Одон орон судлаач

1573 – 1624

Эндээс та Симон Мариусын удахгүй болох болон болоод өнгөрсөн илтгэлүүд, үзэсгэлэнгүүдийг олох болно.

    • Sa 21.05.2022, 18-1 Uhr
    • Präsentation der Simon Marius Gesellschaft bei der Langen Nacht der Wissenschaften Nürnberg-Fürth-Erlangen