Stich Simon Marius

Simon Marius

Matematikan - Mjek - Astronom

1573 – 1624

Ju kërkojmë ndjesë që kjo pjesë e Internetit është e vlefshme vetëm në anglisht dhe gjermanisht.Video zur Forschung von Simon Marius

Prof. Dr. em. Wulf-Dieter Geyer, Universität Erlangen-Nürnberg: Die Euklid-Übersetzung von Marius (Abstract)