Stich Simon Marius

Simon Marius

Matematikan - Mjek - Astronom

1573 – 1624

Ju kërkojmë ndjesë që kjo pjesë e Internetit është e vlefshme vetëm në anglisht dhe gjermanisht.Video zur Forschung von Simon Marius

Dieter Kempkens, Bergheim: Georg Caesius als Hofastronom des Markgrafen Georg Friedrich von Brandenburg-Ansbach (Abstract)