Stich Simon Marius

Simon Marius

Matematikan - Mjek - Astronom

1573 – 1624

Ju kërkojmë ndjesë që kjo pjesë e Internetit është e vlefshme vetëm në anglisht dhe gjermanisht.Video zur Forschung von Simon Marius

Pierre Leich, Simon-Marius-Gesellschaft: Im Zentrum des Weltsystemstreits – Simon Marius als Tychoniker (Abstract)