Stich Simon Marius

Simon Marius

Matematikan - Mjek - Astronom

1573 – 1624

Ju kërkojmë ndjesë që kjo pjesë e Internetit është e vlefshme vetëm në anglisht dhe gjermanisht.Video zur Forschung von Simon Marius

Prof. Dr. Ralph Neuhäuser, Astrophysikalisches Institut und Universitäts-Sternwarte der Friedrich-Schiller-Universität Jena: Marius und der Eintritt in das Maunder-Minimum (Abstract)