Stich Simon Marius

西门.马里乌斯

数学家,医生和天文学家

1573 – 1624

Dr. Hans Gaab dankt den Reihenherausgebern Dr. Jürgen Hamel und Dr. Wolfgang Dick

Foto: Mark Kaller