Stich Simon Marius

Симон Маријус

Математичар – лекар – астроном

1573 – 1624

Извињавамо се, овај одељак портала доступан је само на енглеском и немачком.Ihre Nachricht an Dipl.-Phys. Helmut Fink, Nürnberg