Stich Simon Marius

西门.马里乌斯

数学家,医生和天文学家

1573 – 1624

很抱歉,该页面内容仅有德语及英语版本可供选读。Ihre Nachricht an Prof. Dr. Ulrich Heber, Bamberg